Medisyst Laser Advanced IPL Gen 2.

  • รหัสสินค้า A011

เลเซอร์กำจัดขนถาวรผิวสวยเนียนเรียบ

Hair Removal Laser เลเซอร์ทรงประสิทธิภาพกำจัดขนถาวร พร้อมเผยผิวสวยใสเนียนเรียบ
เรื่องขนคงจะเป็นปัญหารบกวนใจสำหรับใครหลายๆ คน โดยเฉพาะสาวๆ ที่อยากจะใส่เสื้อผ้าอวดผิวสวย แต่ก็ไม่มั่นใจเพราะปัญหาขนที่สร้างความกังวลตลอดเวลา เพราะขนสามารถขึ้นได้ทั่วบริเวณของร่างกาย ซึ่งบางคนมีขนมากบางคนมีขนน้อย แตกต่างกันไปตามระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม ขนเป็นสิ่งที่ติดตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิด ซึ่งหากเราต้องการกำจัดขนให้หมดไปอย่างถาวร เราต้องรู้จักวิธีกำจัดขนแบบถูกวิธี เพราะไม่เช่นนั้นแล้วการกำจัดขนแบบผิดวิธีอาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น รูขุมขนจะกว้างขึ้น ขนที่ขึ้นใหม่แข็งกระด้าง รวมไปถึงรอยตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังไก่ทำให้หมดสาวๆ หมดความมั่นใจ ซึ่งการกำจัดขนถาวรที่มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถมีผิวเนียนเรียบไร้เส้นขน หมดปัญหากวนใจ อีกวิธีหนึ่งคือการกำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์
 
เผยผิวสวยดั่งใจ ด้วยการเลเซอร์กำจัดขนถาวร
ปัญหาขนไม่พึงประสงค์ เป็นเรื่องรบกวนใจของใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นหนวด เครา ในคุณผู้ชาย หรือในรักแร้ และจุดซ่อนเร้น สำหรับคุณผู้หญิง รวมไปถึงคนที่มีปัญหา ขนแขน ขนขาเยอะทำให้เกิดความไม่มั่นใจ เพราะหลายคนมองว่าการมีขนตามแขนตามขาเยอะ จะทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ และอาจเกิดปัญหาขนคุดทำให้เกิดความรำคาญใจ ทำให้หลายคนเลือกวิธีกำจัดขนถาวรเพื่อเรียกความมั่นใจของตนเองกลับคืนมา ปัจจุบันนี้การกำจัดขนถาวรโดยใช้เครื่องเลเซอร์นั้นมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น
 
เลเซอร์กำจัดขนถาวร LASER HAIR REMOVAL
การกำจัดขนในบริเวณที่ไม่พึงประสงค์มีหลากหลายวิธี แต่วิธีกำจัดขนที่ได้ผลมากที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งจัดได้ว่าได้ผลถาวรก็คือ การใช้เลเซอร์กำจัดขนถาวร โดยเลเซอร์ที่ใช้จะมีประสิทธิภาพในการทำลายรากขน ทำให้ไม่สามารถสร้างขนใหม่ขึ้นมาได้อีกและส่งผลให้บริเวณที่ใช้เลเซอร์กำจัดขนถาวรนั้นดูเรียบเนียนมากขึ้น
 
 
เข้าใจขนให้มากขึ้นก่อนการกำจัดขนถาวร
เส้นขนของเราก็มีอายุไขนะคะ เพราะเส้นขนมีวงจรชีวิต เป็น 3 ช่วงซึ่งเมื่อเส้นขนหลุดร่วงไปแล้ว ต่อมขนก็จะวนกลับมาผลิตเส้นขนเป็นวงจรซ้ำเดิมแบบนี้เรื่อยๆ โดยเราแบ่งวงจรชีวิตเส้นขนได้เป็น 3 ระยะคือ ระยะเติบโต (Growth) ระยะหยุดเจริญเติบโตหรือใกล้โรยรา (Involution) และระยะพักตัว (Resting) อธิบายได้ดังนี้
 
1.วงจรเส้นขนในระยะเติบโต (Anagen Phase) เป็นช่วงของเส้นขนที่โตเต็มวัยหรืองอกเต็มที่ ถือเป็นระยะที่เส้นขนสมบูรณ์ ซึ่งเส้นขนตามร่างกายของคนเราที่อยู่ในระยะเติบโตนี้นับเป็น 80 % ของเส้นขนทั้งหมด ปกติแล้วขนแต่ละเส้นจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ซึ่งขนในระยะ Anagen Phase เป็นเส้นขนที่มีเลือดมาเลี้ยง  โดยจะมีรากที่พร้อมจะให้กำเนิดขนใหม่ พร้อมด้วยเม็ดสีทำให้ขนมีสีชัดและมีลักษณะเป็นกระเปราะ
2.วงจรเส้นขนในระยะเสื่อมสภาพ (Catagen Phase) ระยะนี้เป็นระยะที่เส้นขนหยุดการเจริญเติบโตแล้ว หรือเข้าสู่ช่วงโรยราเส้นขนเตรียมพร้อมที่จะร่วง ซึ่งระยะที่หยุดการเจริญเติบโตจนถึงพร้อมจะหลุดร่วงนี้มีระยะประมาณ 2 สัปดาห์ โดยระยะ Catagen Phase นี้เมื่ออายุของเส้นขนโตเต็มที่แล้ว เส้นขนจะเริ่มจาง และต่อมขนจะเลื่อนขึ้นด้านบน
3.วงจรเส้นขนในระยะพักตัว (Telogen Phase) ระยะนี้เป็นระยะที่ขนหลุดร่วงออกมาจากต่อมขนหรือโคนขน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับลักษณะความหนาแน่นของเส้นขนในแต่ละบุคคล

ทั้งนี้วงจรของเส้นขนของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันเพราะลักษณะทางพันธุกรรม เชื้อชาติ อายุ ตลอดจนถึงฮอร์โมน ล้วนมีส่วนสำคัญกับลักษณะเส้นขนทั้งสิ้น เนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อสีของเส้นขนและความหนาหรือบางของเส้นขนด้วย และนอกจากวงจรของเส้นขนแล้วสิ่งที่สาวๆ นักกำจัดขนทั้งหลายควรทราบคือลักษณะชั้นของเส้นขน เพื่อให้สามารถกำจัดขนได้อย่างถูกวิธี โดยลักษณะชั้นของเส้นขนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้นดังนี้


  1. Outer Cuticle เส้นขนชั้นนอกซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์ขนรูปร่างแบน วางตัวซ้อนกันมีหนาประมาณ 5-10 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยคีราติน (Keratin) ที่เป็นตัวช่วยในการทำให้ผมหรือขนมีความแข็งแรง ชั้นของเส้นขนนี้ถือเป็นชั้นที่ป้องกันสิ่งสกปรกและมลภาวะที่จะมาทำลายเส้นขนของเรา
  2. Hair Cortex ถือเป็นชั้นที่มีความสำคัญที่สุด ประกอบด้วยเซลล์ขนแบนและยาว จำนวนหลายชั้นและมีความหนา ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 90% ของเส้นใยขนทั้งหมด ความยืดหยุ่นของผมและขนขึ้นอยู่กับเส้นใยโปรตีนในชั้น Hair Cortexนี้ และที่สำคัญที่สุด สำหรับการกำจัดขนถาวร คือภายในชั้นนี้ยังมีเม็ดสี Melanin ที่ถูกสร้างจาก Melanocyte ส่งผลให้ชั้นดังกล่าวนี้ มีผลต่อการให้สีของขนหรือเส้นผม ซึ่งเราจะมองเห็นสีผมของแต่ละคนตามธรรมชาติที่มีความแตกต่างได้จากชั้นนี้
  3. Hair Medulla ชั้นนี้เป็นส่วนของแกนผมหรือขน ซึ่งมีหน้าที่และความสำคัญน้อยกว่า 2 ชั้นข้างต้น
จากวงจรชีวิตขนและลักษณะชั้นของเส้นขนที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการเลเซอร์กำจัดขนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการกำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์ควรจะต้องเลื่อกใช้เครื่องพลังงานแสง / เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เลเซอร์สามารถเข้าไปทำลายเม็ดสีที่อยู่ในชั้นรากขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเลเซอร์กำจัดขนถาวร สามารถกำจัดขนถาวรได้ผลชัดในช่วงที่ขนกำลังเติบโต หรือในระยะ Anangen โดยเครื่องเลเซอร์จะส่งผ่านพลังงานแสงเลเซอร์ไปยังบริเวณรากขน ซึ่งรากขนและเม็ดสีจะถูกพลังงานแสงเลเซอร์ทำลาย ทำให้เส้นขนบางลง สีจางลง อีกทั้งอ่อนตัวขึ้นกว่าเดิม และจะค่อยๆ ขึ้นน้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุด ซึ่งหากเรากำจัดขนถาวรในครั้งแรกแล้วจะต้องเว้นระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์หรือประมาณ 1 เดือนเพื่อให้ขนที่โดนทำลายในครั้งแรกเกิดขึ้นมาใหม่ และเมื่อทำต่อเนื่องทุกๆ เดือนมากกว่า 3 ครั้ง ขนในบางจุดอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย แต่อาจจะมีเฉพาะบางจุด เช่นขาขา หนวด เครา ในคุณผู้ชายอาจจะใช้เวลาในการกำจัดขนนานกว่าจุดอื่นๆ เนืองจากลักษณะเส้นขนมีความแตกต่างกัน
เลเซอร์กำจัดขนถาวรช่วยกำจัดขนได้อย่างไร
เลเซอร์กำจัดขนจะทำลายเส้นขน โดยส่งพลังงานลำแสงและพลังงานความร้อนไปที่เส้นขน โดยรากขนที่โตเต็มที่จะถูกทำลาย เนื่องจากลำแสงเลเซอร์จะทำลายเม็ดสีและความร้อนจากลำแสงเลเซอร์ จะทำลายรากขนให้หยุดการเจริญเติบโต จากนั้นขนจะค่อยๆ ฝ่อลง ซึ่งลำแสงเลเซอร์นี้จะทำลายเฉพาะรากขนแต่จะไม่ทำลายเซลล์ข้างเคียงอื่นๆ
 
เพื่อให้ผลของการทำเลเซอร์กำจัดขนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สาวๆ จึงควรเตรียมความพร้อมของผิวก่อนการทำเลเซอร์กำจัดขนถาวร โดยควรหลีกเลี่ยงการถอดขนหรือแว็กช์ขนในบริเวณที่ต้องการกำจัดขนประมาณ 1 เดือน เนื่องจากหากเราถอดขนหรือแว็กซ์ขน จะทำให้รากขนหรือตอขนหลุดออกมาด้วยซึ่งเป็นเหตุให้เลเซอร์ไม่สามารถทำลายขนและเม็ดสีได้อย่างเต็มที่Hair Removal นวัตกรรมกำจัดขน ด้วยพลังงานแสงเข้มข้น
Intensed Pulsed Light Energy (Advance IPL) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดของ IPL (New Generation Advance IPL) ยังถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาผู้ที่ต้องการกำจัดขนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเป็นการนำ Intense Pulsed Light (IPL) คือเทคนิคการใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูง และความยาวคลื่นในช่วง 515-1200 nm ซึ่งเหมาะกับการใช้ในการกำจัดขนมาใช้ โดยมี ฟิลเตอร์พิเศษ เป็นกระจกกรองแสงในแต่ละช่วง (Cutoff Filter) ทำหน้าที่คัดกรองแสงที่จะใช้ในการรักษาในแต่ละช่วงมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้พลังงานที่ส่งออกมา มีพลังงานสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ตรงจุด เห็นผลได้ชัดเจน นอกจากนี้เครื่องAdvance IPL (New Generation IPL)ยังมีหัวทำความเย็นพิเศษ (Cooling) ประคบก่อนการยิงเลเซอร์ รักแร้ ช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้เครื่อง เช่น อาการแสบ มีรอยไหม้หลังยิงเลเซอร์ และที่สำคัญยังไม่มีอาการเจ็บ หรือ รู้สึกเจ็บน้อยมากขณะยิงเลเซอร์ ซึ่งจะแตกต่างจากการกำจัดขนด้วยเครื่องเลเซอร์อื่นๆ เช่น YAG หรือ CPL หรือ Diode
 
สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงใน 1-2 ครั้งแรกที่ทำ แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีควรทำต่อเนื่องเดือนละครั้ง ประมาณ 5-10 ครั้ง ขึ้นไป *ซึ่งผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามแต่ละบุคคล 
นอกจากนี้ เครื่อง Laser Advance IPL ยังสามารถกำจัดขนได้ตั้งแต่หนวด,เครา,รักแร้,ขนตามใบหน้า,แขน,ขา,หลัง,หน้าอก,บิกนี่ไลน์ หรือแม้แต่การกำจัดขนแบบบราซิลเลี่ยน

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เจมีไน คลินิก (Gemini Clinic) | ผู้ให้บริการความงามแบบครบวงจร มาตรฐานระดับนานาชาติ