ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เจมีไน คลินิก (Gemini Clinic) เปิดรับสมัครตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิกความงาม

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 2
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน : 11:00 - 20:00
 • เวลาทำงานอื่น : ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน / สัปดาห์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
2 .ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้า เกี่ยวกับคอร์สความงาม
3. แนะนำการปฏิบัติตัวหลังการรักษาให้กับลูกค้า
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Beauty Therapist)

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : 10
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมว
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • วันหยุด : ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน : 11:00 - 20:00
 • เวลาทำงานอื่น : ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน / สัปดาห์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำทรีทเม้นท์ และให้บริการลูกค้าตามขั้นตอนและเทคนิคมาตรฐาน
2. จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำทรีทเม้นท์
3. ดูแลและทำความสะอาดภายในห้องที่ให้บริการตามมาตราฐานที่กำหนด
4. ให้ข้อมูล/คำแนะนำ ติดตามผลจากลูกค้า ทั้งก่อนและหลังทำทรีทเม้นท์