SUPRAMAX EMT

 • รหัสสินค้า A019
SUPRAMAX EMT 
“ สร้างหุ่นในอุดมคติ ยกกระชับทุกสัดส่วนให้สวยงาม ”
 
ซูปราแม็กซ์ อีเอ็มที  เป็นเทคโนโลยี HIFEM (High Intensity Focused Electromagnetic field) หลักการทำงานของเครื่องจะเป็นการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัวคลายตัว แล้วดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ไขมัน มาใช้งาน เพื่อให้เกิดการสลายตัวของไขมันและกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น
 
ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านผิวหนังชั้นนอกและชั้นไขมันเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทสั่งการส่วนลึกที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดและคลายตัวอย่างต่อเนื่อง คล้ายการออกกำลังกายและดึงไขมันมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
 
เมื่อไขมันถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานจนหมด เซลล์ไขมันจะตายไปตามธรรมชาติ ทำให้ปริมาณไขมันลดลงและกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นจะแข็งแรงขึ้น และมีขนาดกล้ามเนื้อมากขึ้นและเข้ารูปมากขึ้น
 
การลดของเซลล์ไขมัน

 • ในภาวะปกติ ร่างกายจะดึงพลังงานจากไขมัน มาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
 • ไขมันจะถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานจนหมด เซลล์ไขมันจะตายไปตามธรรมชาติ ทำให้ปริมาณไขมันลดลง กล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นจะแข็งแรงขึ้น และมีขนาดกล้ามเนื้อมากขึ้น และเข้ารูปมากขึ้น
 • การสลายไขมันส่วนเกินทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ และการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์
 
ขั้นตอนที่ 1 :  ประเมิน ผิวหนัง ไขมัน และกล้ามเนื้อจากลักษณะรูปร่างโดยรวมของคุณ
ขั้นตอนที่ 2:  จะไม่ส่งผลกระทบกับผิวหนังชั้นบนสุด ในขณะที่พลังงานแทรกซึมเข้าสู่ชั้นไขมันและกล้ามเนื้อ
ขั้นตอนที่ 3 : ส่งผลให้รูปร่างหน้าตาของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการสร้างกล้ามเนื้อและการเผาผลาญไขมันเพิ่มมากขึ้น
 
 
มีกล้ามเนื้อ แล้วดีอย่างไร

 • ช่วยเผาผลาญไขมัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้รูปร่างกระชับ เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน
 • ป้องกันความชราและรักษาความเยาว์วัยทางร่างกาย
 • ลดอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต 
 • ปกป้องความปลอดภัยของมดลูก ลำไส้ และอวัยวะอื่นๆ
 • ปรับปรุงและป้องกันโรคเบาหวาน
 • ลดความดันโลหิตสูงเพื่อบรรเทาความดันหลอดเลือด
 • ป้องกันโรคหัวใจ
 • เสริมสร้างความจำและป้องกันโรคสมองเสื่อม
 
 
 SUPRAMAX EMT กับ EMS ต่างกันอย่างไร
 

SUPRAMAX EMT EMS
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นไฟฟ้า
ไม่ต้องมีตัวกลางเพื่อส่งพลังงาน ต้องมีตัวกลางในการนำไฟฟ้า
มีเป้าหมายที่เส้นประสาท ควบคุมให้กล้ามเนื้อทั้งมัดทำงานพร้อมกัน มีเป้าหมายที่กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่สัมผัสทำงานเท่านั้น
ส่งผ่านพลังงานไปได้ลึก มีอุปสรรคด้านความหนาของชั้นไขมันเพียงเล็กน้อย ส่งพลังงานได้ตื้นกว่า อาจมีอุปสรรคด้านชั้นไขมันที่หนาเกินไป บางบริเวณอาจไม่สามารถทำได้
งานวิจัยของสหรัฐอเมริกา จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของการทำได้ตั้งแต่ครั้งที่ 4 ขึ้นไป ต้องใช้การรักษา 40 ครั้งจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเซลล์ไขมันเกิดการตายแบบ apoptosis ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
ปรับความถี่ได้ ช่วย warm up และ cool down ได้ มีความถี่เดียว ไม่มี warm up และ cool down
ไม่เสี่ยงต่อผิวไหม้ แม้ใช้พลังงานสูงมากๆ และไม่เจ็บผิว เสี่ยงผิวไหม้จากพลังงานที่สูงมากเกินไปและอาจเจ็บจากกระแสไฟฟ้าได้

 

 
 
Q&A
 
    Supramax EMT (HI-FEM) เหมาะกับใครบ้าง?
    เทคนิคนี้สามารถให้ประโยชน์การกระชับกล้ามเนื้อสำหรับคนส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้

 • ผู้หญิงที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อและเปลี่ยนรูปร่าง บั้นท้าย เน้นใส่เสื้อผ้าพอดีตัวเพื่อให้เห็นสัดส่วนรูปร่างที่ชัดเจน
 • ผู้ชายที่ต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ. สร้างกล้ามเนื้อ
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
 • เหมาะสำหรับคนทำงานออฟฟิศที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย
 • คนที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว (เจ้าสาว นางแบบ นักแสดง ฯลฯ)
1.การใช้ 1 หรือ 2 หัว ในการกระตุ้นมีความต่างกันหรือไม่ ? อย่างไร ?
การใช้ทั้ง 2 หัว ช่วยให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า แต่พื้นที่ขนาดเล็กสามารถใช้เพียง 1 หัวได้
 
2.สามารถลด Fat ขณะการทำการ Lift ก้น ได้ด้วยหรือไม่
จากรายงานการทดลองมีการยืนยันแล้วว่า สามารถลดไขมันได้จริง
แต่บริเวณก้นจะส่งผลในการลด fat ได้น้อยกว่าบริเวณหน้าท้อง
 
3.ส่งผลต่ออวัยวะอื่น หรือไม่?
ส่งผลเฉพาะเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ไม่มีผลต่ออวัยวะอื่นๆ
 
4. ความรู้สึกจากการใช้งานเครื่อง SUPRAMAX EMT 
ไม่เจ็บและไม่ต้องสอดใส่อุปกรณ์ไปภายในร่างกาย ระหว่างการกระตุ้นความรู้สึกเหมือนแค่การออกกำลังกายเท่านั้น
 
5.การทำจนเห็นผลจะต้องทำกี่ครั้งและเว้นระยะห่างอย่างไร?
ทำเว้นระยะห่าง 2-3 วันครั้ง โดยผลจะเห็นประมาณครั้งที่ 6-8 หรือประมาณ 2-4 สัปดาห์  โดยมวลกล้ามเนื้อเพิ่มประมาณ 16% และ ลดไขมันได้ถึง 19%
 
6.อยู่ได้นานขนาดไหน ?
หลังทำได้ 6 ครั้ง ผลจะคงอยู่ประมาณ 1 ปี ถ้าต้องการให้ผลคงอยู่เรื่อยๆ แนะนำว่าหลังจาก 6 ครั้ง
ให้เข้ามารับการกระตุ้นทุก 2-3 เดือน โดยทำให้ครบเซทอีกครั้ง
 
7.ใช้เวลาในการทำนานแค่ไหน
30 นาทีต่อครั้ง ก็เพียงพอ
 
8.พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งผลต่อร่างกายหรือไม่ ?
ไม่มีผลต่อร่างกาย
 
 
9.ถ้าอ้วนและมีไขมันหนามาก จะเป็นอุปสรรคต่อการกระตุ้นหรือไม่?
เป็นแน่นอน เนื่องด้วยพลังงานจริงๆ จะลงไปได้ประมาณ 8 cm. ถ้าคนไข้มีชั้นไขมันหนาจะส่งผลต่อการกระตุ้น อาจทำให้การกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวยากยิ่งขึ้น
 
 
10.ใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ ได้หรือไม่
สามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการลดไขมันวิธีอื่นๆ ได้
 

ข้อควรระวัง และ ข้อห้ามสำคัญ
 
 1. ไม่ควรใช้ กับหญิงตั้งครรภ์ / คุณแม่ที่ให้นมบุตร
 2. ไม่ควรใช้ กับผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 3. ไม่ควรใช้ กับผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 4. ไม่ควรใช้ กับผู้ ที่ป่วยเป็นโรคไทรอยด์รุนแรง
 5. ไม่ควรใช้ กับผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมต่ำ เช่น โรคกระดูกพรุน
 6. ไม่ควรใช้ กับผู้ที่มีการฝังโลหะใดๆ ในร่างกาย
 7. ไม่ควรใช้ กับผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ
 8. ระวังโลหะ ที่ติดมากับเสื้อผ้า เช่น กระดุมที่กางเกง
 9. ผู้ที่มีแผลผ่าตัดภายในระยะเวลา 6 เดือน งดทำ
 10. ไม่ควรวางหัว Handpieces ไว้บริเวณกระดูก
 11. ไม่ควรทำ บริเวณหน้าอก และ หัวใจ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เจมีไน คลินิก (Gemini Clinic) | ผู้ให้บริการความงามแบบครบวงจร มาตรฐานระดับนานาชาติ